Mitkä ovat ruiskupuristuksen tärkeimmät hyödyt?

0
88

Ruiskuvalu on todella monikäyttöinen osien ja tuotteiden valmistamisen metodi. Se on yksi suosituimpia tapoja tuottaa osia, koska sillä on monia etuja muihin muovinvalutekniikoihin verrattuna. Muovin ruiskuvalu on paitsi yksinkertaisempaa ja luotettavampaa, se on myös todella tehokasta. Sinun ei tarvitse epäillä tämän metodin toimivuutta eri osien valmistamisessa.

Tässä on viisi suurta etua ruiskuvalun käyttämisessä muoviosien ja komponenttien valmistukseen.

1. SE ON LAAJALTI KÄYTETTY
Muovin ruiskupuristaminen on yksi suosituimmista muovinvalmistusprosesseista. Katsele vain ympärillesi – näet varmasti monia tuotteita, jotka on valmistettu tämän prosessin avulla.

2. SE ON TARKKA
Muovin ruiskuvalu on niin tarkka metodi, että se voi luoda lähes millaisen tahansa muoviosan. On olemassa muutamia suunnittelurajoitteita, mutta tehdyt muotit mahdollistavat tuotteidelle todella suuren tarkkuuden.
Sille on syynsä, miksi muovin ruiskupuristaminen on yksi yleisimmistä – ellei yleisin – teknologia pitkille tuottamisajanjaksoille: se on nopeaa. Kuinka nopeaa? Nopeus riippuu muotin itsensä monimutkaisuudesta, mutta yleensä valmistussyklien välillä kuluu vain 15:stä 30:een sekuntia.

3. PITKÄLLÄ AIKAVÄLILLÄ HALVEMPAA KUIN MUOVIN LASTUAMINEN
Ruiskuvalumuotin valmistaminen voi olla kallista, hinnan ollessa lähellä paria tuhatta euroa. Kun muotti on valmis, voit kuitenkin luoda todella suuren määrän muoviosia minimaalislla kustannuksilla. Tämän vuoksi suuren aikavälin tuotannot, joissa käytetään muovin lastuavaa työstöä, saattavat maksaa jopa 25 kertaa enemmän kuin muovin ruiskuvalu.

4. KORKEA TEHOKKUUSASTE
Kun ruiskuvalumuotit on suunniteltu asiakkaan tarpeiden mukaan ja puristimet on esiohjelmoitu, itse ruiskuvaluprosessi on todella nopea verrattuna muihin valamisen muotoihin. Muovin ruiskuvaluprosessi vie hyvin vähän aikaa, mikä tekee mahdolliseksi valmistaa useampia osia yhdestä muotista. Tuotannon korkea ulossyöttöaste tekee muovin ruiskuvalusta kustannustehokkaampaa ja tehokkaampaa. Yleensä kuumakanavaiset muotin irrotussysteemit tuottavat osia, joilla on tasaisempi laatu, ja ne myös tekevät tämän nopeammilla valmistussykleillä. Tällöin ei kuitenkaan ole yhtä helppoa vaihtaa värejä, eivätkä kuumakanavat mahdollista tiettyjen lämpöherkkien polymeerien käyttämistä. Opi lisää kuumakanavien ja kylmäkanavien välisistä keskeisistä eroista.

5. AUTOMAATIO SÄÄSTÄÄ TUOTANTOKUSTANNUKSISTA
Muovin ruiskuvalu on automatisoitu prosessi. Suurimman osan ruiskuvaluprosessista suorittavat koneet ja robotiikka, jotka ovat yhden operaattorihenkilön kontrolloitavissa ja hoidettavissa. Automaatio auttaa vähentämään tuotantokustannuksia, kun yleiskustannukset pienenevät huomattavasti. Lisäksi työvoiman määrä on pienempi, jolloin osien koko tuotantohinta alenee ja tämä kustannusten säästö voidaan helposti siirtää myös asiakkaalle.
Lisäksi automaatio mahdollistaa tarkkojen ja asianmukaisten ruiskuvalujen tekemisen. Tietokoneavusteinen suunnittelu (CAD) ja tietokoneavusteinen tuotanto (CAM) takaavat tarkkuuden valujen valmistuksessa.

Edellinen artikkeliTuotteen valmistettavuus ruiskuvalussa